Logo voor Stichting Kalverpolder

Stichting Kalverpolder bewerkstelligt de instandhouding van natuur- en landschappelijke waarden van de Kalverpolder en de Enge Wormer. Bij de stichting is een groep van ruim 40 vrijwilligers actief. Deze groep werkt minimaal één dag er week aan beheeractiviteiten in het veld, zoals gras en riet maaien, hooien en het verwijderen van bomen, braamstruiken, pitrus, etc. Het logo laat de kenmerkende Hercules molen zien met het slagenlandschap van de Kalverpolder.