Logo stichting Platform Zaanse geschiedschrijving

 

Over de historie van de Zaanstreek zijn boekenkasten vol geschreven. Maar een modern overzichtswerk ontbrak. Dit vormde voor de Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving aanleiding om tot een nieuw 21e-eeuws standaardwerk te komen. Deze uitgave kan worden gezien als een 21ste eeuws standaardwerk van de Zaanse geschiedenis. Voor de inhoud is een groot aantal Zaanse en niet-Zaanse historici verantwoordelijk.Studio Van Westervoort heeft het logo van de stichting ontworpen alsmede het drukwerk. Een rank en licht logo met een duidelijke verwijzing naar de Zaanse rijke historie.

 

platform