Boekje: 3 jaar, 3 maanden, 3 weken

voorkant-achterkant

Deze brochure geeft in kort bestek de lotgevallen weer van zowel de joodse Zaankanters als de joodse onderduikers in de Zaanstreek gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het is in 2015 75 jaar geleden dat die oorlog Nederland bereikte. Voor het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland is dat aanleiding om extra aandacht te besteden aan de gruwelijkste discriminatieuiting die Nederland ooit kende. De brochure hoort bij een verspreid over de Zaanstreek opgestelde expositie.

Tekst en concept Erik Schaap
Ontwerp en uitvoering Studio Van Westervoort